SERVICE ȘI GARANȚIE

1.  Garanția se aplică în conformitate cu Hotărârea de Guvern numărul 394/1995 republicată, pentru toate defectele de fabricație ale componentelor echipamentelor Jungheinrich comercializate de către JUNGHEINRICH ROMÂNIA S.R.L. și va fi asigurată  conform contractului de service în garanție pe o perioadă de 12 luni în limita a 1200 ore de funcţionare pentru echipamentele electrice ce sunt echipate cu contor pentru număr ore de funcționare și pe o perioadă de 12 luni pentru echipamentele cu operare mecanică (manuală) sau pentru echipamentele electrice ce nu sunt echipate cu contor pentru număr ore de funcționare, calculată de la data punerii în funcțiune. Garanția este condiționată de exploatarea conformă a utilajului și de efectuarea reviziilor obligatorii recomandate de producător.

2.  VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUcontra evicțiunii și contra viciilor bunurilor vândute și se obligă să remedieze gratuit toate deficiențele constatate pe perioada de garanție. Cazurile în care deficiențele sunt produse de către personalul deservant sau datorită utilizării necorespunzătoare a utilajelor nu vor fi acoperite de garanție. Pentru service post garanție se va încheia un contract separat în concordanță cu cerințele Vânzătorului.

3. Modalități de asigurare a garanției: JUNGHEINRICH ROMÂNIA S.R.L. în calitate de importator, este obligat, după caz, fie să repare, fie să înlocuiască orice componentă a echipamentului care prezintă defecte de material sau de fabricație în timpul perioadei de garanție, cu excepțiile menționate la paragraful 4.

4. Reparații / defecte care nu se află sub incidența garanției. Condiții și restricții

Garanția nu va acoperi nici un defect cauzat de:

 • accidente, lovituri;
 • neglijență în utilizare;
 • supraîncărcare și suprasolicitare ( vezi plăcuța de pe utilaj cu capacitatea reziduală);
 • nerespectarea exploatării corecte și chibzuite, conform Manualului de Utilizare;
 • reparație, instalare greșită sau modificări executate de personal neautorizat;
 • depozitare greșită;
 • folosirea în alte scopuri decât în concordanță cu capacitatea de ritm și uzanță;
 • deteriorări, modificări;
 • calamități naturale;
 • deteriorarea ceasului indicator a numărului orelor de funcționare sau imposibilitatea determinării cu precizie a numărului de ore de funcționare a echipamentului;
 • deteriorarea sau ștergerea seriei și numărului de identificare;
 • dacă echipamentul este folosit în scopuri de închirieri neautorizate;
 • exploatare în mediu corosiv;
 • neefectuarea sau nerespectarea termenelor de revizie și întreținere prevăzute în Manualul de Utilizare;
 • la efectuarea service-ului de către alte persoane, altele decât cele autorizate de Furnizor;
 • utilizării de către operatori necalificați pentru operarea echipamentului;
 • utilizării altor lubrifianți și combustibili decât cei specificați în Manualul de Utilizare;
 • modificări prin adăugarea sau eliminarea de componente;
 • neanunțarea Jungheinrich România S.R.L., pentru remediere, imediat ce s-a constatat un defect al echipamentului cumpărat;
 • echipamentul nu a fost cumpărat de la sau livrat de către Jungheinrich România S.R.L.;
 • schimbarea locației echipamentului fără înștiințarea Jungheinrich România S.R.L.;
 • defecțiunea componentelor echipamentelor nu rezultă dintr-un defect de fabricație, ci sunt o consecință a:

       - uzurii normale a componentelor echipamentului;

       - întreținerii normale și reglajelor la motor, direcție și caroserie.  

Reviziile periodice specificate în Manualul de Utilizare sunt obligatorii în perioada de garanție și post-garanție.

Garanția va fi anulată în cazul în care, la un control al persoanelor autorizate ale furnizorului sau producătorului, se va constata că fișele de verificare zilnică nu vor fi completate la zi și corect.

În cazul unor accidente datorate neglijenței și superficialității verificării făcute de operator, Furnizorul nu își asumă nicio răspundere.

Garanția acordată Beneficiarului va exclude strict piesele de uzură și piesele consumabile, cum ar fi: antigelul, ferodourile de pe saboții de frână, vârfurile de contacte de la relee, platinile, filtrele, unsorile, injectoarele, becurile, periile de electromotor, uleiul, piesele din cauciuc, garniturile, bujiile, roțile, furcile, demaroarele și autocolantele.

5.  Responsabilitatea Proprietarului

Proprietarul are responsabilitatea de a anunța Jungheinrich România S.R.L., cu cel puțin 50 de ore de funcționare a echipamentului în avans sau cu cel puțin 5 zile lucrătoare în avans, până când echipamentul ajunge la termenele de revizii periodice prevăzute în Manualul de Utilizare editat de către producător pentru utilajele Jungheinrich;

Proprietarul are responsabilitatea de a verifica și a păstra dovada efectuării reviziilor periodice;

Proprietarul are responsabilitatea de a efectua și înregistra operațiile de întreținere ce-i revin, conform Manualului de Utilizare

6.  Certificări UE

Echipamentele sunt executate în conformitate cu normele europene EN 1726-1, EN 292, EN50081-1, EN50081-2, şi corespund directivelor europene 2006/42/CE şi 2004/108/CEE.

Ambalajele sunt reciclabile în proporție de 100%, iar produsele sunt conforme cu ISO 14001/2004, ISO 9001/2008 şi ISO 18001/2007.

Cookie-urile funcționale sunt dezactivate!

Dacă doriți să vorbiți cu un agent prin chat, trebuie să ne acordați permisiunea de a activa cookie-urile funcționale. Vă putem activa dacă apăsați butonul de mai jos sau puteți configura cookie-urile alegând setările cookie-urilor de mai jos.